Nyne Otpushchaeshi

I’m listening to Rach’s Vespers, performed by the Choir of King’s College, and it just blows me away how low the basses are able to reach at the end of the Nyne Otpushchaeshi while still being able to project, even at that pitch. Whoa. WHOA.

Nyne otpushchaeshi raba Tvoego, Vladyko, po glagolu Tvoyemu s mirom: yako videsta ochi moi spaseniye Tvoye, ezhe esi ugotoval pred litsem vsekh lyudei, svet vo otkrovenie yazykov, i slavu lyudei Tvoikh Izrailya.